e-mail: azs@umk.pl :: tel. 56 611-45-81 :: tel./fax: 56 654-28-80
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU

Stypendia sportowe

 

 UWAGA UWAGA!!!

Nowy regulamin przyznawania stypendium dla studentów sportowców:
Regulamin przyznawania stypendiów rektora za wybitne osiągnięcia sportowe dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Link z informacjami: https://www.ucs.umk.pl/student/stypendia-sportowe/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady przyznawania stypendiów sportowych (dla najlepszych studentów) w ramach świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu określa Zarządzenie Nr 192 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 października 2014 r. Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

www.stypendia.umk.pl/stypendia-rektora

Tabela punktowa osiągnięć sportowych znajduje się: www.stypendia.umk.pl/wp-content/uploads/ZR.146.2017.pdf

Sponsorzy

 

NL_Poli_logo_slogan_azsumk.png

 

 

Copyright © 2009 - 2024 Akademicki Związek Sportowy