e-mail: azs@umk.pl :: tel. 56 611-45-81 :: tel./fax: 56 654-28-80
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze AZS UMK

 W dniu 17 kwietnia o godz.17.00 w sali konferencyjnej UCS UMK odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze AZS UMK W Toruniu. Przybyłych delegatów powitał Prezes Zarządu Henryk Boś.

Po jednogłośnym przyjęciu kandydatury Jacka Królikiewicza  jako Prowadzącego rozpoczęło się zebranie. Zostały powołane komisje mandatowo- skrutacyjna oraz uchwał i wniosków. Zaproponowani członkowie tych komisji zostali wybrani jednogłośnie. W zebraniu brało udział 28 delegatów, co stanowi 80%.
W kolejnym punkcie obrad Prezes Henryk Boś złożył sprawozdanie z działalności Klubu  w latach 2022-2024. Przedłożone sprawozdanie delegaci w głosowaniu jawnym przyjęli je jednogłośnie.

Sprawozdanie finansowe złożył Główny Księgowy Klubu Jarosław Kosewski. Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Szymon Wiśniewski wnioskował o przyjęcie Sprawozdania Finansowego. Delegaci w głosowaniu jawnym jednogłośnie sprawozdanie przyjęli.

W głosowaniu tajnym delegatem Klubu AZS UMK na XXX Zjazd AZS w Warszawie w dniu 22.06.2024 została Kinga Siedlich.

Przewodniczący Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej poinformował, że w wyniku głosowania tajnego na Walne Zebranie Organizacji Środowiskowej  wybrano: Wojciecha Grześkiewicza, Sylwię Iwaniuk, Agatę Zielepuhę, Radosława Krymskiego, Kingę Siedlich oraz Martę Kańczewską.

Sponsorzy

 

NL_Poli_logo_slogan_azsumk.png

 

 

Copyright © 2009 - 2024 Akademicki Związek Sportowy