e-mail: azs@umk.pl :: tel. 56 611-45-81 :: tel./fax: 56 654-28-80
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU

Wybory Władz AZS UMK Toruń

W dniu 31.03.2014 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze AZS UMK w Toruniu. Zebranie otworzył Prezes Klubu Janusz Szatkowski ogodz.18.00 witając delegatów i zaproszonych gości. Zgodnie z procedurami odbyło się powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, członków komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. Na zebranie przybyło 22 delegatów spośród 29 uprawnionych. Frekwencja wyniosła 75,9% a więc został spełniony warunek kworum.
Prezes Janusz Szatkowski przedstawił sprawozdanie za lata 2012-2013. Wywiązała się po tym dyskusja, po której po jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przeprowadził wybory Prezesa. Zgłoszono jedną kandydaturę- Henryk Boś. W tajnym głosowaniu otrzymał 21 głosów poparcia, przy jednym wstrzymującym. Następnie dokonano wyboru 5 członków Zarządu. Zostali nimi: Wojciech Grześkiewicz( 20 głosów), Anna Błaszkowska (18), Maciej Deręgowski (17), Piotr Czajkowski (15) i Wojciech Kaczmarek (15).
W skład komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Piotr Winczura, Jacek Królikiewicz i Aleksandra Korthals.
W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Artur Rozalski, Tomasz Radkowski i Ireneusz Grabowski.
Delegatami na Zebranie Sprawozdawcze AZS OŚ zostali: Wojciech Grześkiewicz, Piotr Czajkowski i Anna Błaszkowska.
Delegatem na XXV Zjazd AZS został wybrany Nowy Prezes AZS UMK Henryk Boś (19głosów) a Wojciech Grześkiewicz przyjął funkcję delegata rezerwowego.

Sponsorzy

 

NL_Poli_logo_slogan_azsumk.png

 

 

Copyright © 2009 - 2023 Akademicki Związek Sportowy